Nejčastější otázky uživatelů aplikace

Municipo je produktem firmy Politinn a.s., která jej vyvíjí a provozuje.

Za obsah jednotlivých upozornění odpovídá příslušná obec, která má správu veškerého obsahu plně ve své kompetenci. Název obce je uvedena u každého upozorněním či příspěvku.

Ne. Pro maximální jednoduchost použití, stačí spustit Municipo ve webovém prohlížeči na vašem počítači, tabletu nebo v mobilu. Jednou z hlavních výhod systému Municipo je, že nevyžaduje žádnou instalaci další aplikace do Vašeho mobilu.

V každé obci, kterou sledujete, můžete upřesnit jednu nebo více konkrétních adres, pro které chcete získávat upozornění, které se tohoto místa přímo týkají. Například adresu bydliště, práce, nebo místa, kde často parkujete.
Pokud neuvedete žádnou adresu, automaticky Vám chodí upozornění z celé obce. V případě uvedení adres, které chcete sledovat vám pak chodí pouze upozornění, které se vás konkrétně týkají. Obec před odesláním každého upozornění pečlivě označí všechny lokality, kterých se sdělení týká.

Všechna upozornění a informace vydává obec po pečlivém zvážení. Pokud máte nějaké dotazy ke konkrétním upozorněním, najdete příslušné kontaktní informace na profilu dané obce v systému Municipo.

Stačí na profilu požadované obce kliknout na tlačítko „odebírat aktuality“. V dalším kroku pak můžete zadat a upřesnit vybrané lokality v obci, které Vás zajímají.

Pokud aktivujete a povolíte push notifikace pro aplikaci Municipo ve Vašem prohlížeči, budete dostávat upozornění na vaše přihlášená místa ihned po jejich zveřejnění formou notifikace v telefonu a v pc. Tímto způsobem budete neprodleně informováni o možných relevantních událostech a nebezpečích. K tomu však váš smartphone potřebuje aktivní datové připojení.

V nabídce nastavení odběru aktualit zjistěte, zda je aktivováno tlačítko pro příjem zpráv pomocí push notifikací. V případě přetrvávajících problémů nás kontaktujte emailem na info@municipo.com

Pokud se v jednotlivých kategoriích na profilu obce nezobrazuje žádný obsah, pravděpodobně pro vámi vybranou obec zatím neexistují žádná upozornění či nahlášené závady.

Obecně jsou v každém upozornění civilní ochrany čtyři části:

  • Upozornění: Na co je upozorněno?
  • Doporučená akce: co by měli dotyční udělat.
  • Zasažený region: Oblasti zasažené upozorněním.
  • Další informace: informace o telefonu, webových stránkách nebo jiné informace dostupné od obce
  • Odpovědný: Název obce nebo instituce vydávající upozornění nebo informace.

Více se můžete dozvědět také prostřednictvím rádia, televize nebo internetu. Věnujte také pozornost případným hlášením reproduktorů z daného místa.

Sirény jsou stále zavedeným varovným zařízením s dobrým efektem „probuzení“ obyvatel. Varování obyvatelstva zabezpečují podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému hasičské záchranné sbory krajů a obecní úřady.
Populaci tedy mohou souběžně varovat sirény a systém Municipo. Zatímco sirény mají lepší efekt probuzení, Municipo může poskytnout užitečné doplňující informace.

Municipo lze použít i bez poskytnutí osobních údajů. Pokud se zaregistrujete k odběru upozornění, zadáváte svůj email a telefonní číslo, na které vám následně budou zasílány upozornění z obce. Tyto údaje zůstávají uloženy na serveru Municipo pouze pro účel zasílání upozornění a nebudou nikde veřejně přístupné. Municipo dále používá Google Analytics. To znamená, že statistiky používání jsou zaznamenávány v anonymizované podobě. To slouží pouze k dalšímu rozvoji systému Municipo způsobem orientovaným na uživatele. Tyto údaje nelze spojit s vaší identitou. Nemáme žádný způsob, jak přiřadit tato data k vaší osobě, a také je neslučujeme s jinými zdroji dat. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně údajů.

Ne. Používání Municipo a příjem zpráv formou push notifikace, emailu nebo sms je pro občany zdarma. Náklady mohou vzniknout pouze za přenos dat prostřednictvím instalace a používání Municipo. Zpravidla to však pokrývají standardní tarify mobilních telefonů pro používání mobilního internetu.

Odešlete prosím e -mail s přesným typem vašeho smartphonu a verzí operačního systému, který používáte, na adresu info@municipo.com. Poté se Vám pokusíme pomoci.

Ano. Municipo funguje jako responzivní webová aplikace a zobrazení se přizpůsobí velikosti displaye zařízení, na kterém jej používáte.

Otázky a zpětnou vazbu ohledně Municipo nám můžete zasílat e-mailem na info@municipo.com

Copyright © Politinn a.s.