Sirény jsou stále zavedeným varovným zařízením s dobrým efektem „probuzení“ obyvatel. Varování obyvatelstva zabezpečují podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému hasičské záchranné sbory krajů a obecní úřady.
Populaci tedy mohou souběžně varovat sirény a systém Municipo. Zatímco sirény mají lepší efekt probuzení, Municipo může poskytnout užitečné doplňující informace.