Ne. Používání Municipo a příjem zpráv formou push notifikace, emailu nebo sms je pro občany zdarma. Náklady mohou vzniknout pouze za přenos dat prostřednictvím instalace a používání Municipo. Zpravidla to však pokrývají standardní tarify mobilních telefonů pro používání mobilního internetu.