Obecně jsou v každém upozornění civilní ochrany čtyři části:

  • Upozornění: Na co je upozorněno?
  • Doporučená akce: co by měli dotyční udělat.
  • Zasažený region: Oblasti zasažené upozorněním.
  • Další informace: informace o telefonu, webových stránkách nebo jiné informace dostupné od obce
  • Odpovědný: Název obce nebo instituce vydávající upozornění nebo informace.

Více se můžete dozvědět také prostřednictvím rádia, televize nebo internetu. Věnujte také pozornost případným hlášením reproduktorů z daného místa.