V každé obci, kterou sledujete, můžete upřesnit jednu nebo více konkrétních adres, pro které chcete získávat upozornění, které se tohoto místa přímo týkají. Například adresu bydliště, práce, nebo místa, kde často parkujete.
Pokud neuvedete žádnou adresu, automaticky Vám chodí upozornění z celé obce. V případě uvedení adres, které chcete sledovat vám pak chodí pouze upozornění, které se vás konkrétně týkají. Obec před odesláním každého upozornění pečlivě označí všechny lokality, kterých se sdělení týká.