Ocenění

V roce 2020 jsme získali cenu poroty za zvláštní přínos v oblasti komunikace mezi obcí a občany v prestižní soutěži Chytrá města pro budoucnost, která je klíčovou soutěží svého druhu v ČR.

“Don’t try to do everything. Do one thing well.
/ Nesnažte se dělat všechno. Udělejte dobře jednu věc.”
Steve Jobs


Copyright © Politinn a.s.